ایران پاسخ به گستاخی‌های رژیم صهیونیستی را حق خود می‌داند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: اخیرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صراحتاً عنوان کرد که ایران باید تهدید واقعی هسته‌ای روبرو شود. تردیدی نیست که سکوت جامعه جهانی در مقابل تهدیدات مکرر این رژیم موجب گستاخی اخیر آن شده است و روشن است که جمهوری اسلامی ایران پاسخ گستاخی‌های رژیم صهیونیستی را حق خود می‌داند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238474/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF