ایران و عربستان ابعاد مختلف روابط دوجانبه را بررسی کردند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار قائم مقام وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن تسلیم پیام ریاست جمهوری اسلامی ایران به پادشاه و ولیعهد عربستان ابعاد مختلف روابط دوجانبه تهران و ریاض مورد تبادل نظر و رایزنی قرار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228782/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF