ایران و عراق و ضرورت همسایگی هوشمندانهایران و عراق و ضرورت همسایگی هوشمندانه
تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفر نخست وزیر جدید عراق به تهران در میانه چالش‌های منطقه و در حالی که کشورهای فرامنطقه‌ای درصدد سواستفاده از حسن همجواری میان دو کشور هستند، نشانه‌ای از درک شرایط از سوی بغداد و هوشمندی در حراست از روابط دو جانبه است.منبع