ایران همواره از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده و می‌کند


تاشکند- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه برای ما مهم است و ایران همواره از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده و خواهد کرد.  منبع