ایران مطالبات مالی خود از ژاپن را دنبال می‌کند/ احضار سفیر دانمارک در ایران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام اینکه دولت ژاپن بارها اعلام کرده که نسبت به تامین دیون ایران‌ آمادگی دارد، سفر وزیر امور خارجه به توکیو را در این راستا برشمرد و گفت: ایران مطالبات مالی خود از ژاپن را دنبال می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191621/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9