ایران: محکومیت اقدام تروریستی شاهچراغ، مقابله با تهدید جهانی تروریسم است

ایران: محکومیت اقدام تروریستی شاهچراغ، مقابله با تهدید جهانی تروریسم است

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل از بیانیه شورای امنیت در محکومیت حمله به شاهچراغ شیراز استقبال کرد و آن را موضع گیری بی طرفانه و فراگیر در مقابله با تهدید جهانی تروریسم دانست.

به گزارش ایسنا، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پیامی در ایکس نوشت: “از اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای صدور بیانیه مطبوعاتی قوی شان که حمله تروریستی وحشیانه به حرم شاه چراغ در شیراز را به شدت محکوم کردند ، قدردانی می کنیم. ایران این بیانیه را موضعی بی طرفانه و فراگیر در مقابله با تهدید جهانی تروریسم می داند.”

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052716932/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C