ایران ظرفیت بالای تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی  و کالا را داردایران ظرفیت بالای تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی  و کالا را دارد
تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-سفیر ایران درگرجستان گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن در مسیر کریدورهای جنوب- شمال و شرق به غرب، ظرفیت بالای تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی  و کالا را دارد.منبع