ایران در حیاط خلوت آمریکا به دنبال چیست؟ 


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- روابط راهبردی با هر سرزمینی که بتواند منافع جمهوری اسلامی را تأمین کرده و توسعه دهد، اولویت نخست دولت سیزدهم در سیاست خارجی است و سفر وزیر امورخارجه به آمریکای لاتین هم در راستای اجرای این استراتژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های چشمگیر اقتصادی و سیاسی در جنوب قاره آمریکاست. منبع