ایران حادثه انفجار پمپ بنزین در روسیه را تسلیت گفت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه کشته و مجروح شدن جمعی از شهروندان روسیه در انفجار پمپ بنزین در شهر «ماخاچ قلعه» را به دولت و مردم این کشور تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200177/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA