ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست/حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل یک بدعت است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مقامات آمریکایی می دانند ایران در زیر فشار و با تهدید حاضر به مذاکره و امتیاز نیست، توافق منطق خود را دارد و موضع ایران با مذاکرات برجام کاملاً روشن است.منبع