ایران به ریاست مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا برگزیده شد

در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا موسوم به ACD در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، حسین امیر عبداللهیان به عنوان رییس جدید این مجمع انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پس از انتقال ریاست مجمع به جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی تعهد جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه گرایی را یادآوری و بر نقش نهادهای چندجانبه همچون ACD در ایجاد  تفاهم و شراکت مابین کشورها برای فایق آمدن بر مشکلات جهانی و نیز ایجاد فرصت برای رشد و توسعه تاکید کرد.

وی، آسیا را مهد تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن دانست و همکاری‌های چند جانبه را  ابزاری برای به فعلیت رساندن پتانسیل‌های عظیم این قاره قلمداد کرد.

امیرعبداللهیان شعار دوران ریاست ایران را “یک آسیای پیوسته تر و توانمندتر از طریق فناوریهای جدید و در حال ظهور” اعلام کرد و از وزرای کشورهای عضو دعوت کرد که در نشست بعدی وزرای امور خارجه مجمع در سال ۲۰۲۴ در تهران شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، ریاست مجمع در دوسال گذشته برعهده بحرین بوده است. ۳۵ کشور آسیایی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا هستند که دو دهه پیش با شعار گفت‌وگو تاسیس شد. مقر این مجمع در کویت است.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918596/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF