ایران برخی نهادها و اشخاص انگلیسی را تحریم کردایران برخی نهادها و اشخاص انگلیسی را تحریم کرد
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای فهرستی از تحریم‌ها علیه نهادها و اشخاص انگلیسی را منتشر کرد.منبع