ایران از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قدردانی کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح های شیمیایی قدردانی و تاکید کرد: پرداختن به نگرانی های مشروع دولت سوریه در این زمینه ضروری است.منبع