ایران-آمریکا و «دیپلماسی شاتل»


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- ژاپن هم به جمع دولت های میانجی برای توافق میان ایران و ایالات متحده پیوسته و توکیو تمایل خود برای ایفای نقش در این خصوص را نشان داده است تا بخشی از «دیپلماسی شاتل» باشد که بین واشنگتن و تهران در جریان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239875/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84