ایران آمادگی دارد تا در لبنان نیروگاه برق تاسیس کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر خارجه گفت: هر زمان هیات وزیران تصمیم بگیرد ایران آمادگی دارد نسبت به اعزام نیروهای فنی و مهندسی خود و ایجاد نیروگاه‌هایی به حجم ۲هزار مگاوات برق در لبنان اقدام کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217435/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AF