ایران آماده تسریع گفت‌وگوها برای پیوستن به بانک بریکس است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: گفت و گوها برای پیوستن ایران به بانک توسعه نوین بریکس از سال ۲۰۱۷ آغاز شده و اکنون کشورمان برای از سرگیری و سرعت بخش به روند کار آمادی کامل دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210418/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA