ایرانیان مقیم کانادا خدمات سریع و متنوع کنسولی دریافت می‌کنندایرانیان مقیم کانادا خدمات سریع و متنوع کنسولی دریافت می‌کنند
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت کانادا برای خدمت‌رسانی مستقیمِ کنسولی به ایرانیان مقیم، دبیرخانه درحال بررسی همه راههای ممکن برای ارائه خدمات سهل و گسترده به ایرانیان مقیم کانادا است. منبع