ایران، چین و پی‌ریزی الگویی منحصر به فرد از «وابستگی متقابل»


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مناسبات جمهوری اسلامی ایران با بازیگری مانند چین با همه اولویت‌ها، مزایا، ملاحظات و نیز پرهیزها و موانع پیش روی آن یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران عرصه روابط خارجی و سیاست بین‌الملل بوده است.منبع