ایران، دردمند بیش از هزار «پروانه» است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه درباره دیدار امروزش با بیماران پروانه‌ای نوشت: ایران، دردمند بیش از هزار «پروانه» است، این فرشتگان هر روز مقابل چشم مدعیان حقوق بشر، زجر می‌کشند و پر پر می‌شوند؛ کدامین قلب پاک، عکس‌های این فرشتگان را می‌بیند و از شب با خیال راحت سر بر بالین می‌گذارد؟منبع