اهمیت عضویت ایران در گروه بریکس از نگاه امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: پذیرش ایران در بریکس، می‌تواند زمینه تعقیب اهداف و توسعه دیگر راهبردهای کلان دولت در اجرای دیپلماسی پویا را فراهم سازد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود در مورد  اهمیت عضویت ایران در گروه بریکس نوشت:« همراه با جناب دکتر رئیسی برای شرکت در نشست‌ سران بریکس پلاس به آفریقای‌جنوبی سفر کردیم.

موفقیت بزرگ برای پذیرش عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس، علاوه بر تقویت چندجانبه‌گرایی، می‌تواند زمینه تعقیب اهداف و توسعه دیگر راهبردهای کلان دولت در اجرای دیپلماسی پویا را فراهم سازد.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060201276/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86