انجمن دفاع از قربانیان تروریسم حمله به مدرسه‌ای در کابل را محکوم کردانجمن دفاع از قربانیان تروریسم حمله به مدرسه‌ای در کابل را محکوم کرد
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه‌ای نوشت: تروریست‌ها بار دیگر ده‌ها دانش‌آموز را در حال فراگیری علم به خاک و خون کشید.منبع