انتقاد کنعانی نسبت به عدم احترام به حقوق معترضان در فرانسه


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با انتقاد از عملکرد اروپا در قبال حقوق بشر گفت: درس‌های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدان‌ها بیگانه‌اند.منبع