انتقاد مدیرکل کنسولی وزارت خارجه از استانداردهای دوگانه غرب درباره مهاجران

به گزارش روز دوشنبه آژانس خبری سیاست خارجی، در دیدار علیرضا محمودی مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با مایکل اشپیندلگر رئیس مرکز بین المللی توسعه سیاستهای مهاجرتی در وین، مسائل مهم ‌مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار طرفین برای تداوم گفت و گوها در خصوص مسائل چندوجهی مهاجرت توافق کردند.منبع

اشپیندلگر هم با تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌ها با ایران و توجه به جایگاه مهم کشورمان در مدیریت مهاجرت، خواستار توسعه گفتگوها و همکاریهای مشترک شد.

در این دیدار، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به هزینه‌هایی که در طول چهار دهه گذشته ایران برای بیش از ۵ میلیون اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر عزم و اراده کشورمان و همچنین تاکیدات موکد مسئولین کشور برای رسیدگی به امور مهاجران افغان، به ویژه در زمینه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تاکید و در عین حال، از بی توجهی نهادهای بین المللی و اِعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت‌های غربی درباره مهاجرین انتقاد کرد.