انتقاد سفیر ایران از تحریم‌های اخیر انگلیس علیه کشورمان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در عراق در دیدار همتای انگلیسی خود با انتقاد از تحریم‌های حقوق بشری اخیر انگلیس علیه کشورمان، معیارهای حقوق بشری کشورهای غربی را دوگانه توصیف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238370/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86