انتقاد به تهدید مراجعان به سفارت ایران در لندن


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-کاردار ایران در لندن نوشت: قابل توجه بعضی‌ها؛ مزاحمین خودجوش در اینجا، به خاطر ایجاد جو ارعاب و تهدید علیه سفارت ایران، مورد تفقد قرار می‌گیرند. منبع