انتقاد امیرعبداللهیان از نمایش‌های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا به بهانه حقوق بشر


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایرلند، از برخی نمایش‌های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا، به بهانه حقوق بشر انتقاد کرد.منبع