انتصاب مدیرکل جدید اورآسیای وزارت امور خارجه ایران

انتصاب مدیرکل جدید اورآسیای وزارت امور خارجه ایران

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در حکمی «مجتبی دمیرچی‌لو» را به عنوان دستیار وزیر و مدیرکل اورآسیای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، دمیرچی لو پیش از این در سمت‌های سفیر ایران در کشورهای گرجستان و قزاقستان، رئیس دبیرخانه دریای خزر، رییس اداره امور روسیه و رئیس اداره اول اورآسیا و دستیار وزیر فعالیت کرده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503404/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86