انتصاب سفیر جدید ایران در یکی از کشورهای اروپایی

هادی فرج‌وند به عنوان سفیر جدید ایران در هلند معرفی شد .

به گزارش ایسنا ،این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ،قرار است به زودی فعالیت خود در سفارت ایران در این کشور اروپایی را آغاز کند .

فرجوند،پیش از این مسوولیت سفارت ایران در کشورهای کنیا و لهستان را نیز برعهده داشته است .

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060906496/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C