امیر عبداللهیان وارد توکیو شد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد، وزیر خارجه به منظور بازدید رسمی و دیدار با مقامات ارشد ژاپن، یکشنبه شب به وقت محلی وارد توکیو شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه ژاپن قرار گرفت. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85191385/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B4%D8%AF