امیر عبداللهیان: احترام به تمامیت ارضی کشورهای قفقاز باید به عنوان اصل قرار گیرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای ارمنستانی خود با اشاره به اینکه منطقه قفقاز شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد؛ تاکید کرد: احترام به تمامیت ارضی کشورهای قفقاز باید به عنوان اصل قرار گیرد و ایران نگرانی خود را از حضور نیروهای خارجی در منطقه به صراحت اعلام کرده است.منبع