امیر عبداللهیان: آمریکا به صورت شفاهی با دو پیشنهاد ایران موافقت کرده استامیر عبداللهیان: آمریکا به صورت شفاهی با دو پیشنهاد ایران موافقت کرده است

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: تصمیم نظام بر این قرار گرفت که مذاکرات وین را بر زندگی مردم گره نزد لذا نخواستیم روزشمار هیجانی به کشور ارائه بدهیم، مذاکرات واقعی رو به مردم نشان بدهیم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: در مسائل ملی، همه نظراشون یکی است و چپ و راست به دنبال منافع ملی هستند و این برای ما در میز مذاکره قدرت ایجاد کرده است و این به دلیل فرهیختگی اصحاب رسانه است.

امیرعبداللهیان در مورد چیدمان تیم مذاکره‌کننده بیان کرد: برجام نتیجه ماه‌ها تلاش همکاران ما در وزارت خارجه بوده که می‌تواند به عنوان سند ایرادات اساسی هم داشته باشد. اما آنچه مربوط به ما میشود راستی‌آزمایی است و باید انجام شود.

رییس دستگاه دیپلماسی افزود: در مذاکره ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، پس توافقی که حاصل می‌شود نتیجه هفت تا کشور است و همه موارد و مکالماتی دارند. در متن ما هم ممکن است بخشی از ایرادات برجام در آن باشد.

وی ادامه داد: تصمیم کشور این است که چنانچه خطوط قرمز ما تعیین شود، ما برای رسیدن به توافق مشکلی نداریم. یکی از دلایل طولانی شدن این است که نمیخواهیم از خطوط قرمز عبور کنیم.

امیرعبداللهیان افزود: آمریکا فقط میخواهد مشکلات خودشان را در مذاکرات حل کنند و نمی‌خواهیم که قراردادی را به نتیجه برسانیم و بعد بگوییم خطوط قرمز ما رعایت نشده است. باید اتفاقی در زندگی مردم رخ دهد.

وی ادامه داد: اگر نظرات ما پذیرفته شود آمادگی داریم که در نشست وزرای خارجه جمع بندی کرده و توافق را اعلام کنیم.

امیر عبداللهیان گفت: طرف آمریکایی باید انعطاف نشان دهد به دلیل مشکلات داخلی که دارد  نوبت آنها است. طرف آمریکایی در مذاکرات وین، در حد نسبی در ح دو موضوع شفاهی با پیشنهادات ایران موافقت کرده است که باید تبدیل به متن شود و در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. روزهای آینده روزهای مهمی است.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: طرف آمریکایی به صورت شفاهی با دو موضوع ایران موافقت کرده است، تا ساعت ۱۲ امشب پیشنهادات نهایی‌مان را به صورت مکتوب می‌فرستیم.

وزیر خارجه گفت: ما بحث اقتصادی را معطل مذاکرات نکردیم اما به طور مشخص در مورد سه موضوع در حال تبادل با آمریکایی ها هستیم و تا چند روز آینده نظرات خود را ارائه می دهیم.منبع

مطالب مرتبط