امیرعبداللهیان:‌ یکجانبه‌گرایی به بن‌بست رسیده است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در توئیتی ضمن اشاره به دیدار و گفت وگوی خود با مقامات نیکاراگوا، ونزوئلا و کوبا تصریح کرد، یکجانبه گرایی به بن بست رسیده است.منبع