امیرعبداللهیان: گفت‌وگوی صریح و سودمند با «بن سلمان» داشتم


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به دیدارش با ولیعهد عربستان سعودی، محتوای این دیدار را گفتگوی صریح، بی‌پرده، سودمند و نتیجه‌بخش و مبتنی بر سیاست همسایگی برشمرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202657/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85