امیرعبداللهیان: پنجره دیپلماسی با ابتکارات پویای ایران باز مانده است

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در این توئیت افزود: اگر پنجره دیپلماسی هنوز باز است، این به خاطر ابتکارات پویای ایران است.

وزیر امور خارجه افزود: ‌رییس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند از طریق اتهام‌زنی و تحریم، دیدگاه‌های یکجانبه آمریکا را تحمیل کند. دیپلماسی، خیابانی یک طرفه نیست.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: ‌رسیدن به توافق نهایی مستلزم انعطاف، ابتکارات و پذیرش واقعیات از جانب آمریکاست.منبع