امیرعبداللهیان: پرچم پرافتخار ایران بالاست


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در پیامی ضمن تبریک به قهرمانان کشتی آزاد و وزنه برداری کشورمان گفت: پرچم پرافتخار ایران بالاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231197/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA