امیرعبداللهیان: وظیفه ما فراهم کردن بهترین شرایط برای مردم است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: وظیفه ما در دولت این است که بهترین شرایط را برای مردم فراهم کنیم و برای انجام این کار مصمم هستیم.منبع