امیرعبداللهیان: وزارت خارجه امروز تعدادی از مقامات و موسسات غربی را تحریم می‌کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه از اضافه شدن اسامی تعدادی از مقامات و موسسات و مقامات خارجی که در بحث تحریم‌ها نقش داشتند در لیست سیاه تروریستی وزارت خارجه تا ساعتی دیگر خبر داد.منبع