امیرعبداللهیان: هیچ‌گاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشده است

امیرعبداللهیان: هیچ‌گاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشده است

وزیر خارجه کشورمان گفت: علاوه بر استمرار فرآیند خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی، هیچ‌گاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشده است.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: از ابتدای کار دولت آقای دکتر رییسی بر دیپلماسی پویا برای کسب حداکثری منافع ملی و احقاق حقوق ملت بزرگ ایران تاکید شد.
علاوه بر استمرار فرآیند خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی، هیچ گاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشد.

تلاش‌ها تا کسب نتایج نهایی و احقاق کامل حقوق ایران ادامه دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052112919/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA