امیرعبداللهیان: همواره پیام‌های مثبتی از آمریکایی‌ها دریافت می‌کنیم + فیلم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر هفت روزه خود به نیویورک در گفت و گوی اختصاصی با آژانس خبری سیاست خارجی اعلام کرد: همواره پیام های مثبتی از آمریکایی ها دریافت می کنیم اما بر مبنای رفتار عملی آمریکا قضاوت می کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237867/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85