امیرعبداللهیان: نیکاراگوئه در مسیر توسعه قرار دارد +فیلم


نیکاراگوئه- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: خوشیختانه نیکاراگوئه در مسیر توسعه قرار دارد و گزارش خوبی از برنامه توسعه پایدار این کشور استماع کردیم.منبع