امیرعبداللهیان: منافع ایران را به شرق و غرب گره نمی‌زنیم


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امورخارجه گفت: «نه شرقی و نه غربی» فقط یک شعار نیست بلکه بخشی از قانون اساسی و اعتقاد ماست؛ بنابراین (منافع) کشور را به چین، آمریکا، روسیه و اروپا گره نخواهیم زد اما با هر کشوری در شرق و غرب که منافع ملی ما را چارچوب احترام متقابل تامین کند، همکاری می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229245/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85