امیرعبداللهیان: عراق به طور کامل بندهای توافقنامه امنیتی را اجرایی خواهد کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: ایران نسبت به تامین امنیت کشور جدی است و خرسندیم که  امروز آقای فواد حسین اطلاعات خوبی را در خصوص خارج کردن گروه‌های تروریستی و انتقال آنها، تلاش برای خلع سلاح آنها ارائه کرد. عراق طی روزهای آینده به طور کامل بندهای توافقنامه امنیتی را اجرایی خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227830/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C