امیرعبداللهیان عازم عربستان سعودی شد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی عالی رتبه تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201680/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF