امیرعبداللهیان: عازم دمشق هستم/ بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید داریم

وزیر خارجه کشورمان از سفرش به سوریه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب تقویت سیاست منطقه‌ای و همسایگی و به منظور تسریع در اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور عازم دمشق هستم. در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی با مقامات عالی سوریه گفتگو و رایزنی خواهم داشت. ایران بر ضرورت برقراری ثبات و آرامش و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی تاکید دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060805652/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87