امیرعبداللهیان: سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر تعامل و همکاری سازنده استوار است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جغرافیا، سیاست همسایگی و تاریخ از جمله عواملی هستند که همکاری بر مبنای آنها می‌تواند امنیت منطقه را تضمین کند تصریح کرد: سیاست منطقه‌ای ایران بر تعامل و همکاری سازنده استوار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237669/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88