امیرعبداللهیان سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت گفت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در پیامی سالروز رحلت پیامبر اعظم اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228690/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C