امیرعبداللهیان: رژیم صهیونیستی در داخل گرفتار بحران‌های چندلایه است


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره اتهامات بی‌اساس و تهدیدهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان ملل گفت که این رژیم در داخل گرفتار بحران‌های چندلایه است و کسی برای این تهدیدها ارزشی قائل نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237349/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87