امیرعبداللهیان: رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست/لزوم مشارکت اکو در حوزه انرژی


تاشکند – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را قویا محکوم کرد و گفت: بی تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت است.منبع