امیرعبداللهیان راهی دمشق شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ساعتی پیش تهران را به مقصد پایتخت سوریه ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215881/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B4%D8%AF