امیرعبداللهیان دمشق را به مقصد بیروت ترک کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در ادامه سفر منطقه‌ای خود ساعتی پیش با بدرقه «فیصل مقداد» سوریه را به مقصد لبنان ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216721/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF